Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Päättyneet projektit

    Päättymisaika  
C CCSP CLEEN 31.10.2016 arrow hankekuvaus
E Edison – Varhaisen diageneesin mineraalien mikroanalyysi 31.12.2014 arrow hankekuvaus
  Etelä-Suomen teollisuusmineraali- ja malmipotentiaalin kartoitus 31.12.2015 arrow hankekuvaus
  Fennoskandian kallioperän kehitys ja metallogenia 31.12.2016 arrow hankekuvaus
G GERPIILI – Merenpohjan geologiset prosessit ja pitkän aikavälin ympäristönmuutokset Itämerellä 31.12.2016 arrow hankekuvaus
I IODP, Itämeren syväkairaus 31.12.2016 arrow hankekuvaus
  Itäisen Suomen malmipotentiaalin kartoitus 31.12.2016 arrow hankekuvaus
  Itä-Suomen maaperätiedon keruu ja sovellukset 31.12.2016 arrow hankekuvaus
J Jäännösmagnetoituman käyttö mallinnuksessa (SQUID) 31.12.2016 arrow hankekuvaus
K Kaiho – Kaivosteollisuuden hyvät ohjeet 31.12.2014 arrow hankekuvaus
  Kaivosympäristöt ja riskinarviointi 31.12.2015 arrow hankekuvaus
  Kallio- ja maaperämallit yhdyskuntarakentamisessa 31.12.2015 arrow hankekuvaus
  Keski-Suomen malmipotentiaalin kartoitus 31.12.2016 arrow hankekuvaus
  Kiviainesten ja luonnonkivien materiaaliominaisuudet ja uudet käyttösovellukset 31.12.2014 arrow hankekuvaus
  Kiviainesten ja rakennuskivien materiaaliominaisuudet, varannot ja kestävä hyödyntäminen 31.12.2016 arrow hankekuvaus
L Länsi-Suomen malmipotentiaalin kartoitus 31.12.2015 arrow hankekuvaus
  Luonnonvaratietopalvelun kehittäminen 31.12.2014 arrow hankekuvaus
  Länsi-Suomen maaperätiedon keruu ja sovellukset 31.12.2015 arrow hankekuvaus
M Malmiesiintymien tutkimus 31.12.2015 arrow hankekuvaus
  Malmityyppien geofysikaalinen profilointi 31.12.2014 arrow hankekuvaus
  Mineraalitekniikan toimintaympäristön ja tutkimusmenetelmien kehittäminen 31.12.2015 arrow hankekuvaus
  Minerals systems in Finland 31.12.2015 arrow hankekuvaus
O OKU Mining Camp 31.12.2015 arrow hankekuvaus
P Pohjaveden virtauksen ja laadun mallinnus 31.12.2015 arrow hankekuvaus
  Pohjois-Suomen malmipotentiaalin kartoitus 31.12.2016 arrow hankekuvaus
R RAUSKU − Rannikkoalueiden hapettomuus ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset 31.12.2014 arrow hankekuvaus
S SUSMIN − Tools for sustainable gold mining in EU 31.12.2016 arrow hankekuvaus
T Turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi paleolimnologisin menetelmin 31.12.2016 arrow hankekuvaus
  Turvetutkimuksen prosessin, menetelmien ja aineistonhallinnan kehittäminen 31.12.2014 arrow hankekuvaus
  Turvevarojen tilinpidon kehittäminen 31.12.2015 arrow hankekuvaus