Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

GTK:n Green Mining -projektit

GTK toimii koordinaattorina osatoteuttajana Green Minning -projekteissa. Projektit suuntautuvat GTK:n strategisesti tärkeille huippututkimusalueille sisältäen myös uusia avauksia ja tärkeitä kumppanuusverkostoja.

Projektin nimi suomeksi (Tekes) In English
Hajautettu kaivosvesien puhdistusjärjestelmä SEEWAY – Smart Mine Water Treatment System
Kaivosalueiden malminetsintäkonseptit ja teknologia Developing Deep Mining Camp Exploration
 
Kaivosten sulkemisteknologiaresurssi CLOSEDURE – Mine Closure Technologies Resource
Kaivosteollisuuden kompaktit yhdistelmäprosessit CCCP – Compact, Combined and Co-working Pretreatments for Mining Industry
Kultarikasteiden esikäsittely bio- ja paineoksidaatiolla PreGOLD – Bio-oxidation and autoclave pressure oxidation of gold bearing concentrates
Ultrakeveitä malminetsintämenetelmiä subarktisille alueille UltraLIM – Ultra low-impact exploration methods in the subarctic
Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille NovTecEx – Novel technologies for greenfield exploration
 Dynaamisen kaivostoiminnan ohjaus DynaMine – Dynamic Control of Underground Mining Operations
Kaivosten vesitaseiden ja veden laadun automatisoitu mittaus ja hallinta WaterSmart – Management of the water balance and quality in mining areas
Päättyneet projektit  
Arseenin hallinta kaivosprosesseissa ja kaivannaistoiminnassa ARSENAL – Arsenic Control in Mining Processes and Extractive Industry
Kaivokset uusiutuvan energian tuottajina ja hyödyntäjinä MINERES – Mining place as a renewable energy source
Harvinaisten maametallien talteenottoprosessien arviointi REPRO – Assessment of Rare Earth Metal Recovery Processes
Kestävä kaivannaisteollisuus SAM – Sustainable Acceptable Mining
Prosessimitoitus sulfidiköyhille platinaryhmän malmeille PROSU – Process Scale-up for Sulphide Poor PGE Ores
Solutions for Control of Nitrogen Discharges at Mines and Quarries MINIMAN – Solutions for Control of Nitrogen Discharges at Mines and Quarries