Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot


Julkaisutoiminta

Pidämme tärkeänä, että GTK:ssa tehtävän tutkimuksen tulokset julkaistaan tulosten ja niiden merkityksen kannalta sopivalla foorumilla. GTK:n omat sarjat ovat avainasemassa julkaistaessa kansallista ja alueeseen sidottua uutta ja merkittävää tietoa. GTK:n julkaisutoiminta ja ennakkotarkastusmenettely on puolueetonta, korkeatasoista ja noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä.

GTK:n julkaisusarja

Bulletin

Geologian tutkimuskeskuksen tieteellinen julkaisusarja on Bulletin, johon on yhdistetty aiemmat Special Paper- ja Tutkimusraporttisarjat. Bulletin-sarjaa on julkaistu vuodesta 1895 alkaen, ensin ranskankielisellä nimellä Bulletin de la Commission Géologique de Finlande ja vuodesta 1971 lähtien nimellä Geological Survey of Finland, Bulletin. Se on kansainväliseen levitykseen tarkoitettu tieteellinen sarja, jonka julkaisukieli on englanti.

Sarja julkaisee aihepiiriltään tai alueeltaan Suomen tai Fennoskandian geologiaan liittyvien tieteellisten tutkimusten tuloksia, tai muita tieteellisen tutkimuksen tuloksia, jota liittyvät GTK:n tutkimustoimintaan ja innovaatioihin. Myös GTK:n ulkopuolisten tutkijoiden käsikirjoituksia voidaan julkaista.

Bulletinilla on toimituskunta, johon kuuluvat GTK:n tieteellisen tutkimuksen johtaja, tieteellinen toimittaja ja 3-5 muuta dosenttitasoista jäsentä, joista ainakin yksi on Suomen ulkopuolelta. Bulletin on digitaalinen julkaisu, joka voidaan tarvittaessa myös painaa. Toimituskunta päättää mahdollisesta painatuksesta tapauskohtaisesti. Kaikilla Bulletinin käsikirjoituksilla on vähintään kaksi ennakkotarkastajaa tieteellisen tason varmistamiseksi.

Bulletin voi olla:
 

  • Special Issue (erilliset artikkelit tiettyyn aihepiirin liittyen)
  • Research Report (ytimekäs raportti yhden projektin tieteellisistä tuloksista)
  • Monography (yhtenäinen ja itsenäinen tieteellinen tutkimus tai yhteenvetokatsaus tietystä aihepiiristä)
  • Monograph –type Academic Dissertation (monografiatyyppinen väitöskirja)
     

GTK:n Bulletinille on myönnetty Tieteellisen seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus

Bulletinin toimituskunta:

Dr Saku Vuori, GTK, Chair
Dr Stefan Bergman, SGU
Dr Asko Käpyaho, GTK
Dr Antti Ojala, GTK
Dr Timo Tarvainen, GTK, Scientific Editor


Muut tieteelliset julkaisut

Tieteellisestä toiminnasta vastaavan johtajan päätöksellä GTK voi kustantaa myös muita julkaisuja, kuten kirjoja, koosteita (esim. nippuväitöskirjan synopsis) ja muita erikoisjulkaisuja kotimaisilla kielillä tai englanniksi.  

 
Ei-tieteellisen tutkimustyön raportointi

GTK:n tutkimustyöraportti ja ei-tieteellinen tutkimustyön raportointi


Raportoi työkokonaisuuden tulokset ja niiden pohjalta tehdyt päätelmät.


Kattavat tiedot kaikista GTK:n julkaisuista ja kartoista löydät Hakku-palvelusta. GTK:n Verkkokauppa on nyt osa Hakku-palvelua.

 
 
 

GTK:n tutkijoiden ja asiantuntijoiden vertaisarvioidut julkaisut ja artikkelit

arrow listaukseen