Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Tutkimuksesta prosessien suunnitteluun

Malmiesiintymien arviointia ja kannattavuuslaskelmia varten GTK Mineraalitekniikka suorittaa kaivosyhtiöille rikastustutkimuksia alkaen laboratoriokokeista ja päätyen pilot-ajoihin koetehtaassa. Tutkimuksiimme liittyvät perusteelliset malmin ja rikastustuotteiden mineralogiset selvitykset sekä kemialliset analyysit. Laatimamme tutkimusraportit ovat asiakkaitten käytettävissä esiintymien kannattavuuslaskelmia varten.

Avustamme tarvittaessa asiakkaitamme prosessien perussuunnittelussa, joka tällöin voi sisältää prosessikaavion laadinnan, laitteiden mitoituksen, käyttö- ja investointikustannusten arvioinnin ja layout-suunnitelman. Suunnittelua varten on lähtötiedot tällöin yleensä hankittu pilot-ajosta asiakkaan materiaalilla. Alustava suunnitelma voidaan joskus tehdä jo laboratoriokokeiden tai minipilot-ajon perusteella.

Tutkimuksissamme on vuosien mittaan ollut laaja kirjo erilaisia malmeja ja muita materiaaleja, joista keskeisimpiä ovat olleet:

 • Kultamalmit
 • Platina (PGM) malmit
 • Nikkeli- ja nikkeli-kuparimalmit
 • Porfyyrikuparimalmit
 • Kompleksisulfidimalmit (Cu, Zn, Pb)
 • Fosfaatit
 • Rautamalmit
 • Teollisuusmineraalit (talkki, kalsiitti, ilmeniitti, anortosiitti, pegmatiitit jne.)
 • Timanttimalmit
 • Metallurgiset sakat ja kuonat
 • Kierrätysmateriaalit ja pilaantuneet maat
 • Kivihiili

Malmien, muiden raaka-aineiden ja prosessituotteiden koostumuksen ja rakenteen määrittämiseen käytämme kemiallista analytiikkaa ja mineralogista tutkimusta. Mineralogiaa varten meillä on käytössä elektronimikroskooppiin yhdistetty moderni MLA-järjestelmä (Mineral Liberation Analyser), muut mikroskoopit (valo-optiikkaan, fluoresenssiin ja IR:ään perustuvat), Rtg-diffraktometri ja muut tarvittavat laitteet. Pitoisuudeltaan pieniä jalometalleja (Au ja PGM:t) voidaan tarvittaessa konsentroida hydro- tai raskasnesteseparoinnilla ennen mikroskooppinäytteiden valmistusta.

Laboratoriomittakaavassa koetoimintaamme kuuluvat jauhatustestit (myös autogeenijauhatus) sekä rikastuskokeet eri menetelmillä (vaahdotus, magneettiseparointi, ominaispainoerotus ja raskasväliaine-erotus). Hydrometallurgisina menetelminä voidaan testata happoliuotusta, paineliuotusta tai syanidointia (kultamalmit). Lisäksi olemme viime aikoina paneutuneet bioliuotuksen käyttöön metallien talteen ottamiseksi malmeista ja kuonista. Rikastus- ja liuotustuotteiden sakeutus- ja suodatustestit ovat myös käytössämme. Laboratoriotutkimuksiin tarvitaan näytettä (tavallisesti kairasydämiä) muutamista kymmenistä joihinkin satoihin kiloihin.

Prosessisuunnittelun ja kannattavuuslaskelmien edellyttämät perustiedot hankitaan luotettavimmin pilot-ajosta, johon näytettä tarvitaan noin 50-300 tonnia, joskus jopa muutamia tuhansia tonneja. Syöttökapasiteetti on murskauksessa 10-40 t/h ja jauhatus / rikastuspiirissä 0.5-5 t/h. Koetehtaassamme on monipuoliset laitevalikoimat kaikkiin yksikköprosesseihin kuten murskaus, homogenisointi, jauhatus, luokitus, vaahdotus, magneettiseparointi, ominaispainorikastus, raskasväliaine-erotus, sakeutus ja suodatus. Prosessien säätöön ja mittaustietojen keräämiseen on moderni instrumentointi ja prosessitietokone. Online-analysaattorilla mitataan perusmetallien pitoisuudet suoraan lietevirroista.

Jatkuvatoimisiin koeajoihin on vaihtoehtona kuljetuskonttiin rakennettu minipilot, johon tarvittavat näytemäärät ovat 0,5-2 tonnia. Laitteistona on jauhatus/luokituspiiri sekä vaahdotuspiiri, joiden syöttökapasiteetti on 10-50 kg/h. Minipilot voidaan kuljettaa koeajoon myös olemassa olevalle laitokselle.

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Takaisin