Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Hydrometallurgia ja bioprosessointi

Hydrometallurgia 

Laboratoriomme hydrometallurgiseen osaamiseen sisältyvät kullan syanidiliuotukset, erilaiset happoliuotukset malmeille ja kuonamateriaaleille sekä paineliuotukset. Hydrometallurgisia tutkimuksia on valmius tehdä sekä panos- että jatkuvatoimisessa mittakaavassa.

Bioprosessointi

Mineraalitekniikan laboratorion bioprosessoinnin tutkimus tähtää mineraalivarojen ympäristöystävälliseen ja kustannustehokkaaseen hyödyntämiseen. Tavoitteena on biotekniikan avulla pienentää rikastusprosessien (mm. vaahdotus, liuotus) energiankulutusta ja siten luoda taloudellisesti aiempaa edullisempia prosesseja. Mikrobeja hyödynnettäessä voidaan myös vähentää tai jopa välttää kemikaalien käyttöä, millä on suora vaikutus paitsi prosessin kustannuksiin, myös ympäristöön. Laboratoriossamme tehdään bioliuotustutkimuksia metallien erottamiseksi mm. sulfidimalmeista. Uutena tutkimuskohteenamme on tutkia bioliuotuksen soveltamista erilaisille kuonamateriaaleille ja teollisuuden sivuvirroille.

Hydrometallurgian ja bioprosessoinnin tekniset valmiudet:

  • Panosreaktorit
  • Jatkuvatoiminen liuotuslaitteisto
  • Liuotuskolonnit
  • Paineliuotusautoklaavi

Yhteyshenkilöt
Satu Peltoniemi (satu.peltoniemi_gtk.fi ) +358 50 541 9165
Tero Korhonen (tero.korhonen_gtk.fi) +358 50 348 6116
Raisa Neitola (raisa.neitola_gtk.fi) +358 50 348 7643
Mikael Niemistö (mikael.niemisto_gtk.fi) +358 50 348 6258

Takaisin

 
 

Detox