Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Hienonnus

Hienonnus on vaativimpia mineraalitekniikan osaprosesseja, sillä oikean murskaus- ja jauhatusprosessin valinta on olennainen osa erotusprosessin onnistumista. Hienonnuksen investointi- ja käyttökustannukset muodostavat suurimman osan rikastuskustannuksista, joten tämän osaprosessin tutkimus on ratkaisevassa asemassa prosessin suunnittelussa.

GTK Mineraalitekniikassa on kokemusta hienonnustutkimuksista erilaisille malmeille ja muillekin raaka-aineille. Hienonnustutkimuksiamme tukee mineralogian ja analytiikan talon sisäiset palvelut. Tutkimuksia voidaan suorittaa laboratorio-, minipilot- ja pilot mittakaavassa, jossa viimeksi mainitussa on myös on-line mittaus- ja säätömahdollisuudet.

Tyypillisesti selvityksissä pyritään optimoimaan koko jauhatusketju rikastusprosessia varten. Jauhatustutkimuksiin on käytettävissä usean tyyppisiä murskaus- ja jauhatusmenetelmiä; metalli- ja autogeenijauhatuksen eri sovellutuksineen.

Laboratoriotutkimukset

Jauhautuvuusselvitysten ensimmäisenä vaiheena suoritetaan uudella näytteellä energiankulutusmääritykset Mergan myllyllä sekä puhtaaksijauhatus- ja muut mineralogiset selvitykset oikean jauhatusasteen määrittämiseksi. Work Index määrityksiä (esim. Bond) voidaan lisäksi tehdä sertifioitujen yhteistyökumppaneiden toimesta.

Panoskokeiden lisäksi laboratoriossa on käytettävissä jatkuvatoiminen tutkimusmylly, jossa eri muuttujia voidaan testata.

Autogeenijauhatuksen laboratoriotutkimuksiin on käytettävissä tutkimuskokonaisuus, jossa erityyppisillä myllyillä ja pyöritysrummulla määritetään autogeenijauhatuksen parametrit. Suunnitteluun (alustava scale-up) on käytettävissä tietopankki, jossa on olemassa laboratorio-, pilot- ja täysmittakaavan tietous autogeenijauhatuksen parametreista.

Pilot-tutkimukset

Koetehtaalla varmennetaan laboratoriotutkimusten tulokset jatkuvatoimisessa prosessissa, jossa on käytettävissä vaihtoehtoisia jauhatusmenetelmiä optimihienonnuksen löytämiseksi. Koetehtaalla saadut tulokset ovat hyvä suunnittelun perusta.

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Takaisin

 
 

Hienonnus palamyllyn arina