Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Koetehdas ja laboratoriot (Outokumpu)

Koetehtaan ja sen yhteydessä toimivien rikastustekniikan ja mineralogian laboratorioiden pääasiallinen tehtävä on kehittää uutta osaamista mineraalien jauhatus- ja rikastusprosesseihin ekotehokkuus huomioiden ja tuottaa rikastusteknisiä tutkimuspalveluja mm. kaivos-, kemian ja metalliteollisuuden tarpeisiin. Outokummussa sijaitseva tutkimuskokonaisuus kattaa ketjun mineralogisesta tutkimuksesta ja laboratoriomittakaavan rikastuskokeista lähtien aina jatkuvatoimisiin pilotmittakaavan koeajoihin saakka.

Mineralogisen tutkimuksen pääpaino on prosessimineralogiassa. Mineralogisista analyyseistä on tullut oleellinen työkalu kehitettäessä mm. mineraalien rikastusmenetelmiä. Erityisesti nykyaikainen Mineral Liberation Analyser (MLA) on avannut uusia mahdollisuuksia karakterisoida malminetsinnän, kaivostoiminnan, rikastustekniikan ja sulattojen mineraalituotteita sekä ympäristönäytteitä.

Mineraalitekniikan laboratoriomittakaavan valmiuksiin kuuluvat prosessikemian tutkimus (mm. hydrofobisuus- ja elektrodipotentiaalimääritykset) sekä jauhautuvuus- ja rikastustutkimukset. Pääasiallisen rikastustutkimusmenetelmän, vaahdotuksen, ohella laboratoriossa tehdään mm. painovoima- ja magneettierotuksia sekä sakeutustutkimuksia. Laboratoriossa kehitetään rikastusprosessimenetelmiä, joiden toimivuutta voidaan testata laajemmassa skaalassa minipilot- ja pilot-tutkimuksin. Vaikeasti rikastettavia mineraaleja on mahdollista erottaa hydrometallurgisesti liuottamalla (normaali- ja korkeapaineliuotukset). Bioliuotusta on hyödynnetty mm. perusmetallien talteenottomenetelmänä.

Minipilotissa materiaalin syöttökapasiteetti on tavallisesti 10-50 kg/h ja sillä on mahdollista saada alustava käsitys jatkuvatoimisen prosessin toiminnasta. Minipilot-laitteisto voidaan tarvittaessa siirtää asiakkaan luona operoitavaksi.

Koetehdaskokonaisuus käsittää useita erilaisia yksikköprosesseja (mm. murskaus, jauhatus, luokitus, painovoima-, raskasväliaine- ja magneettierotukset, vaahdotus, sakeutus), jotka ovat helposti yhdistettävissä toimivaksi, kuhunkin tapaukseen soveltuvaksi kokonaisprosessiksi. Prosessinohjaus ja tiedonkeruu tapahtuvat uudenaikaisella prosessinohjausjärjestelmällä. Koetehtaan ajotulosten perusteella saadaan kuva todellisen mittakaavan rikastusprosessin tehokkuudesta ja arvio mineraaliesiintymän kaupallisesta hyödynnettävyydestä. Koetehdastutkimuksista saadaan myös prosessien väli- ja lopputuotteita, kuten rikastetta ja rikastushiekkaa jatkotutkimuksia varten.

Mineraalitekniikan prosessien soveltuvuus ympäristö- ja kierrätystutkimuksiin on todennettu eri hankkeissa, esimerkkeinä pilaantuneiden maiden puhdistus sekä metallien erottaminen teollisuuskuonista.

Tutkimusmahdollisuudet pähkinänkuoressa:

• Prosessimineralogia ja muut mineralogiset tutkimukset
• Rikastustekniikka ja koetehdastoiminta
o Laboratoriomittakaavan tutkimukset (Bench scale)
o Minipilot-tutkimukset (näytemäärä n. 400 – 2000 kg, syöttökapasiteetti 10 – 50 kg/h)
o Koetehdas mittakaavan tutkimukset (näytemäärä n. 20 – 500 t, syöttökapasiteetti 0,2 – 5 t/h)
• Ympäristö- ja kierrätystutkimukset


Tutkimuslaitteet ja menetelmät 

 
 

Koetehdas ja laboratoriot

Metnet-verkosto

GTK on mukana Metnet-verkostossa

 Metnet