meta

Maaperä: Karttatasot WFS-rajapinnassa

Geokemialliset provinssit - Peruslisenssi
 • Arseeniprovinssit
 • Metalliprovinssit
Maaperä 1:200 000 (maalajit) - Avoin lisenssi
Maaperä 1:20 000 / 1:50 000 - Avoin lisenssi
 • Maaperä 1:50 000 muodostumat
 • Maaperä 1:50 000 maalajit
 • Maaperä 1:50 000 muinaisrannat
 • Maaperä 1:50 000 muinaisuomat
 • Maaperä 1:50 000 dyynit
 • Maaperä 1:20 000 muodostumat
 • Maaperä 1:20 000 maalajit
 • Maaperä 1:20 000 pienet reunamoreenit
 • Maaperä 1:20 000 moreenimuotojen suuntaus
 • Maaperä 1:20 000 rantavallit
 • Maaperä 1:20 000 muinaisrannat
 • Maaperä 1:20 000 muinaisuomat
 • Maaperä 1:20 000 dyynit
Happamat sulfaattimaat 1:250 000 - Avoin lisenssi
 • Ennakkotulkinta 1:1 000 000 - esiintymisen todennäköisyys
 • Happamat sulfaattimaat 1:250 000 (alueet) - esiintymisen todennäköisyys
 • Happamat sulfaattimaat 1:250 000 (alueet) - hapan hiekka
 • Tutkimuspisteet - sulfidikerroksen syvyys maanpinnasta (m)
 • Kartoituspisteet - sulfidikerroksen syvyys maanpinnasta (m)
Maaperä 1:1 000 000 - Avoin lisenssi
 • Maaperä 1:1 000 000 kerrostumat ja muodostumat
 • Maaperä 1:1 000 000 rannikko
Maaperä 1:100 000 - Avoin lisenssi
 • Maaperä 1:100 000 maalajit
Merenpohjan kovat ja pehmeät alueet 1:250 000 - Peruslisenssi
 • Merenpohjan maalajit 1:100 000 - Peruslisenssi
 • Merenpohjan maalajit 1:250 000 - Peruslisenssi
 • Merenpohjan maalajit 1:1 000 000 - Peruslisenssi
Potentiaaliset meriluontotyypit - Peruslisenssi
 • Riuttaympäristöt
 • Riutat
 • Hiekkasärrkäympäristöt
 • Hiekkasärkät
Uurteet - Peruslisenssi
Muinaisrantojen havainnot - Peruslisenssi
 • Merialue
 • Litorina 25m korkeusmallista
 • Litorina 10m korkeusmallista
 • Korkein rantalinja 25m korkeusmallista
 • Korkein rantalinja 10m korkeusmallista
 • Jääjärvi, Sotkamo
 • Jääjärvi, Sääminki
 • Jääjärvi, Pielinen
 • Jääjärvi, Pohjois-Suomi
 • Jääjärvi, Ilomantsi
 • Jääjärvi, Itämeri
 • Litorina
 • Korkein rantalinja
 • Rantalinjan maanmuotojen havainnot
 • Kuroutumishavainnot
Tutkitut turvealueet - Peruslisenssi
Suuralueellinen purovesigeokemia (v1990, 14xx) - Peruslisenssi
Suuralueellinen moreenigeokemia (312P, 511P, 519U, 810l, 900N) - Peruslisenssi
Suuralueellinen purosedimenttigeokemia (v1990, 503x, 820L) - Peruslisenssi
Kohteellinen moreenigeokemia, GTK - Peruslisenssi
Kohteellinen moreenigeokemia, OKU - Peruslisenssi
Alueellinen moreenigeokemia, almr 519u - Peruslisenssi
Alueellinen moreenigeokemia almr 511p - Peruslisenssi
Alueellinen moreenigeokemia alym 519u - Peruslisenssi
Kohdentava moreenigeokemia - Peruslisenssi
Alueellinen purosedimenttigeokemia mineraali näytteet p62 - Peruslisenssi
Alueellinen purosedimenttigeokemia mineraali näytteet a61 - Peruslisenssi
Alueellinen purosedimenttigeokemia orgaaniset näytteet a60 - Peruslisenssi
Alueellinen purosedimenttigeokemia orgaaniset näytteet p62 - Peruslisenssi

 

Takaisin