meta

Maaperä: Karttatasot WMS-rajapinnassa

Geokemialliset provinssit - Peruslisenssi
 • Arseeniprovinssit
 • Metalliprovinssit
Maaperä 1:20 000 / 1:50 000 - Avoin lisenssi
 • Maaperä 1:50 000, muodostumat
 • Maaperä 1:50 000, maalajit
 • Maaperä 1:50 000, muinaisrannat
 • Maaperä 1:50 000, muinaisuomat
 • Maaperä 1:50 000, dyynit
 • Maaperä 1:20 000, muodostumat
 • Maaperä 1:20 000, maalajit
 • Maaperä 1:20 000, pienet reunamoreenit
 • Maaperä 1:20 000, moreenimuotojen suuntaus
 • Maaperä 1:20 000, rantavallit
 • Maaperä 1:20 000, muinaisrannat
 • Maaperä 1:20 000, muinaisuomat
 • Maaperä 1:20 000, dyynit
Happamat sulfaattimaat 1:250 000 - Avoin lisenssi
 • Ennakkotulkinta 1:1 000 000 - esiintymisen todennäköisyys
 • Happamat sulfaattimaat, 1:250 000 (alueet) - esiintymisen todennäköisyys
 • Happamat sulfaattimaat 1:250 000 (alueet) - hapan hiekka
 • Tutkimuspisteet - sulfidikerroksen syvyys maanpinnasta (m)
 • Kartoituspisteet - sulfidikerroksen syvyys maanpinnasta (m)
Potentiaaliset meriluontotyypit - Peruslisenssi
 • Hiekkasärkät
 • Hiekkasärkkäympäristöt
 • Riutat
 • Riuttaympäristöt
Maaperä 1:1 000 000 - Avoin lisenssi
 • Maaperän kerrostumat ja muodostumat
 • Rannikko
Maaperä 1:100 000 - Avoin lisenssi
 • Maaperä 1:100 000, kerrostumat ja muodostumat
 • Maaperä 1:100 000, pintakerros
 • Maaperä 1:100 000, maalajit
Muinaisrannat - Peruslisenssi
 • Merialue
 • Litorina (25m korkeusmallista)
 • Litorina (10m korkeusmallista)
 • Ylin ranta (25m korkeusmallista)
 • Ylin ranta (10m korkeusmallista)
 • Sotkamon jääjärvi
 • Säämingin jääjärvi
 • Pielisen jääjärvi
 • Pohjois-Suomen jääjärvi
 • Ilomantsin jääjärvi
 • Baltian jääjärvi
 • Muinaisrannat
 • Rantahavainnot
 • Kuroutumishavainnot
 • Litorinan isobaasi (m mpy)
 • Ylimmän rannan isobaasi (m mpy)
Maaperä 1:200 000, maalajit - Avoin lisenssi
Tutkitut turvealueet - Peruslisenssi
Varjostettu korkeusmalli - Peruslisenssi
Uurteet - Peruslisenssi
Merenpohjan kovat ja pehmeät alueet 1:250 000 - Peruslisenssi
 • Merenpohjan maalajit 1:100 000 - Peruslisenssi
 • Merenpohjan maalajit 1:250 000 - Peruslisenssi
 • Merenpohjan maalajit 1:1 000 000 - Peruslisenssi

 

Takaisin