meta

Kalllioperä: Karttatasot WFS-rajapinnassa

Kallioperä 1:5 000 000 - Avoin lisenssi
 • Kallioperä 1:5 000 000, kivilajialueet
 • Kallioperä 1:5 000 000, tektoniset rakenteet
 • Kallioperä 1:5 000 000, juonet
 • Kallioperä 1:5 000 000, kimberliittiprovinssit
 • Kallioperä 1:5 000 000, meteoriitti-iskemät
Kallioperä 1:1 000 000 - Avoin lisenssi
 • Kallioperä 1:1 000 000, kivilajiseurueet
 • Kallioperä 1:1 000 000, geologinen muotoviiva
 • Kallioperä 1:1 000 000, siirrosrakenteet
 • Kallioperä 1:1 000 000, juoniparvet
 • Kallioperä 1:1 000 000, kimberliitti
 • Kallioperä 1:1 000 000, meteoriitti-iskemiä
 • Kallioperä 1:1 000 000, tektoniset provinssit
Kallioperä 1:200 000 - Avoin lisenssi
 • Kallioperä 1:200 000, kivilajit
 • Kallioperä 1:200 000, siirrokset
 • Kallioperä 1:200 000, juonet
 • Kallioperä 1:200 000, mustaliuske
 • Kallioperä 1:200 000, laatuarvio
 • Kallioperä 1:200 000, lähtöaineisto
Kallioperän isotooppiaineisto - Peruslisenssi
 • Sm-Nd isotooppianalyysi
 • Ikämääritykset
Metamorfoosi 1:1 000 000 - Peruslisenssi
       Metamorfinen prehuippu
 • Metamorfoosi 1:1 000 000, prehuippu alafasies
 • Metamorfoosi 1:1 000 000, prehuippu fasies
 • Metamorfoosi 1:1 000 000, prehuippu CGI metamorfinen aste
 • Metamorfoosi 1:1 000 000, prehuippu isograadi
       Metamorfinen huippu
 • Metamorfoosi 1:1 000 000, huippu alafasies
 • Metamorfoosi 1:1 000 000, huipu fasies
 • Metamorfoosi 1:1 000 000, huippu CGI metamorfinen aste
 • Metamorfoosi 1:1 000 000, huippu isograadi
       Metamorfinen päällemerkintä
 • Metamorfoosi 1:1 000 000, päällemerkintä alafasies
 • Metamorfoosi 1:1 000 000, päällemerkintä fasies
 • Metamorfoosi 1:1 000 000, päällemerkintä CGI metarmorfinen aste
 • Metamorfoosi 1:1 000 000, päällemerkintä isograadi
       Metamorfinen päällemerkintä2
 • Metamorfoosi 1:1 000 000, päällemerkintä2 alafasies
 • Metamorfoosi 1:1 000 000, päällemerkintä2 fasies
 • Metamorfoosi 1:1 000 000, päällemerkintä2 CGI metamorfinen aste
 • Metamorfoosi 1:1 000 000, päällemerkintä2 isograadi
Mineraaliesiintymien mahdolliset esiintymisalueet - Peruslisenssi
 • LCT-pegmatiitti Li
 • Ortomagmaattinen Fe-Ti-V
 • Reef-tyypin Cr
 • Podiform-tyypin Cr
 • Kontaktityypin PGE
 • Reef tyypin PGE
 • Synoroenerginen intrusiivinen Ni Cu
 • Komatiittinen Ni Cu
 • Orogeeninen Au
 • Porfuuri Cu
 • VMS
 • Outokumpu Cu Zn Cu Co
 • Talvivaara tyypin Ni Zn Cu Co
Kansannäytteet - Peruslisenssi
 • Kansannäyte havainnot, Outokumpu
 • Kansannäyte pitoisuudet, Outokumpu
 • Kansanäytteet, Outokumpu
 • Kansannäyte pitoisuudet, GTK
 • Kansannäyte analyysit, GTK
 • Kansannäyte havainnot, GTK
 • Kansannäytteet, GTK
Valtakunnallinen kairasydänarkisto - Peruslisenssi
Kallioperäkairaukset - Peruslisenssi
Kallioperähavainnot - Peruslisenssi
Kaivokset - Peruslisenssi
 • Teollisuusmineraalikaivokset
 • Metallikaivokset
 • Kaikki kaivokset
Mineraaliesiintymät - Peruslisenssi
 • Muut teollisuusmineraali ja teollisuuskivet
 • Jalokivet ja puolijalokivet
 • Jalometallit
 • Terästeollisuuden mineraalit
 • Lannoiteteollisuuden mineraalit
 • Energiametallit
 • Kriittiset mineraalit
 • Kemianteollisuuden mineraalit
 • Keraamiset ja tulenkestävät aineet
 • Perusmetallit
 • Erikoismetallit ja harvinaiset maametallit
 • Kaikki mineraaliesiintymät
Lohkarehavainnot - Peruslisenssi
Kalliogeokemia - Avoin lisenssi
Rauenneet valtaus- ja malminetsintälupa–alueet - Peruslisenssi

 

Takaisin