Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot
Mineraalien hyödyntäminen Energiatutkimus Yhdyskuntarakentaminen Kansainvälinen GTK
 
 

Tutkimuksesta uutta osaamista

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Mineraalien hyödyntäminen

Tavoitteenamme on edistää yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarvitsemien kallio- ja maaperän raaka-ainevarojen kestävää käyttöä luoden edellytyksiä kaivannais- ja energiateollisuuden pitkäjänteisille investoinneille, työllisyydelle ja hyvinvoinnille. GTK tarjoaa mineraalivarojen ja niiden kestävää käyttöä koskevia tieto- ja asiantuntijapalveluja kansallisesti ja EU-tasolla.

Malmipotentiaalin kartoitus

GTK:n malmitutkimuksen päätavoite on arvioida Suomen kallioperän raaka-ainepotentiaalia ja osoittaa kaivosteollisuudelle malmipotentiaalisia alueita ja esiintymiä sekä tuottaa kaivosalan tarvitsemaa tarkentuvaa tietoaineistoa Suomen kallioperästä. GTK tuottaa uusia malmigeologisia tulkintoja huonosti tunnetuilta alueilta ja kehittää uusia malleja ja -menetelmiä malmipotentiaalin kartoitukseen. GTK kohdistaa malmitutkimukset pääosin sellaisille malmipotentiaalisille alueille, jotka eivät ole yhtiöiden intensiivisen etsintätoiminnan kohteena. Uusia malmiaiheita tuotetaan koko Suomesta myös malmiennustekartoilla, geofysiikan tulkinnan ja 3D-mallinnuksen avulla sekä laajaa kallio- ja maaperägeokemiallista aineistoa tulkitsemalla.

Asiantuntijapalvelut

arrow Malmipotentiaali

Tietopalvelut

arrow Fennoscandian Mineral Deposits application, malmiesiintymätietokanta ja kartat
arrow Mineral Deposits and Exploration -karttapalvelu

 
 

 
 

Malminetsintä