Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot
Mineraalien hyödyntäminen Energiatutkimus Yhdyskuntarakentaminen Kansainvälinen GTK
 
 

Tutkimuksesta uutta osaamista

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Yhdyskuntarakentaminen

Tavoitteenamme on parantaa maankäyttöä koskevan päätöksenteon edellytyksiä julkisella ja yksityisellä sektorilla tarjoamalla käyttäjälähtöisiä aineisto- ja asiantuntijapalveluita, edistämällä taloudellisia ja ympäristötekijät huomioonottavia maankäyttöratkaisuja kasvukeskusrakentamisessa, sekä tukemalla Itämeristrategian ja meristrategiadirektiivin toteuttamista.

Merenpohja

Merenpohjan materiaalin tietämisen tarve on lisääntynyt yhteiskunnassamme jatkuvasti sovitettaessa yhteen ympäristönhoidon, maa-aineshuollon, suunnittelun ja rakentamisen sekä tieteellisen tutkimuksen tarpeita. GTK:n veden peittämien alueiden geologisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa pohjan maaperäkarttoja ja -geologisia poikkileikkauksia tarkkuudella, joka riittää sekä seutusuunnittelun että rakentamisen tarpeisiin. Pohjan maalajien laatu ja alueellinen kattavuus sekä eri kerrostumien paksuus ja rakenne vaikuttavat merkittävästi veden peittämien alueiden käytettävyyteen ja ympäristölliseen merkitykseen.

Tuotettu tieto palvelee Suomen laajan merialueen kartoittamista, merialueiden käytön suunnittelua, merenpohjan rakentamista ja riskien havaitsemista.

Asiantuntijapalvelut

arrow Merenpohja

Tietopalvelut

arrow Maankamara

 
 

 
 

Merenpohja