Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on mineraalivarojen arvioinnin, tutkimuksen ja kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja. Tehtävänämme on tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarvit-semaa geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran ja sen luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä.

Luomme uusia ratkaisuja, sovelluksia ja innovaatioita yhteiskunnan kestävälle kehitykselle. Toimimme kansallisena geotietokeskuksena ja aktiivisena osaajana kansainvälisessä tutkimus- ja projektitoiminnassa. GTK on osa työ- ja elinkeinoministeriötä. Katso myös www.gtk.fi.

 

Geologi / tutkija

Geologian tutkimuskeskus hakee geologia / tutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen (1.8.2019 – 31.7.2020) Pohjavesi -tulosyksikköön Espooseen.

Tehtäväsi on toimia vastaavana geologina/tutkijana asiakkaille toteutettavissa pohjavesiprojekteissa, erityisesti isotooppitutkimuksissa. Tehtävät koostuvat tutkimusten suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta, raportoinnista ja tulosten esittelystä asiakkaalle. Työnkuvaan kuuluvat myös tehtävät menetelmäkehitys- ja tutkimusprojekteissa.

Edellytämme tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Kotimaisten kielten hallinnan lisäksi edellytämme hyvää englannin kielen taitoa.

Odotamme käytännön kokemusta pohjavesitutkimusprojekteista sekä isotooppimenetelmien hallintaa.

Eduksi katsomme geokemiallisten tutkimusmenetelmien hallinnan ja valmiudet työskennellä kansainvälisissä projekteissa.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusluokan 8 sekä tehtävään valittavan henkilön osaamisen mukaan. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on noin 3 430–3 650 €/kk.

Lisätietoja tehtävästä antavat yksikön päällikkö Jussi Ahonen puh. 050 349 3143, jussi.ahonen_gtk.fi ja ryhmäpäällikkö Nina Hendriksson puh. 040 840 0480, nina.hendriksson_gtk.fi.

Odotamme hakemustasi ansioluetteloineen Valtiolle.fi-palvelun kautta, työavain 32-404-2019, 17.06.2019 klo 16:15 mennessä.


Paluu Avoimet tehtävät -sivulle