Johtokunta

(toimikausi 1.3.2017–28.2.2020)

Puheenjohtaja:  
varatoimitusjohtaja Tarmo Tuominen, Nordkalk Oy Ab

Varapuheenjohtaja: 
ylijohtaja Riku Huttunen, Työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet:  
elinkeinopolitiikan johtaja Matti Mannonen, Teknologiateollisuus ry
myyntijohtaja Jaana Mäkelä, Spatineo Oy
ympäristöpolitiikan professori Rauno Sairinen, Itä-Suomen yliopisto
rahoitusyksikön päällikkö Eija Virtasalo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
ympäristöneuvos Susanna Wähä, Ympäristöministeriö

Muut:
Johtokunnan esittelijä: pääjohtaja Mika Nykänen, GTK
Sihteeri: johtaja Jarmo Kohonen, strategia ja suunnittelu, GTK
Henkilöstön edustaja:  tutkimusassistentti Jukka Eskelinen