Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Ympäristöpolitiikka ja päämäärät

GTK:n visio, geologiasta kestävää kasvua ja hyvinvointia, luo perustan GTK:n ympäristöpolitiikalle. GTK huomioi ympäristönäkökohdat sekä tiedonkeruu- ja tutkimustoimintansa suuntaamisessa että omien toimintatapojensa kehittämisessä.

GTK on puolueeton geotiedon ja maankamaraa muokkaavien prosessien asiantuntija, joka arvioi ympäristönäkökohtia laaja-alaisesti ja monitieteisesti. Ympäristönäkökohtia arvioidessaan GTK huolehtii riittävästä yhteydenpidosta eri sidosryhmien kanssa.

Omassa toiminnassa tavoitteena on ympäristöpäämäärien saavuttaminen ja ympäristönäkökohdat huomioivan toimintatavan toteuttaminen. GTK pitää huolen, että henkilöstölle annettavassa koulutuksessa ja muussa kehittämisessä ympäristönäkökohdat otetaan huomioon. GTK huolehtii myös, että toimintaan liittyvät ympäristölait, muut säädökset ja ohjeet ovat henkilökunnan käytettävissä. Ympäristöpolitiikan ja siihen liittyvien toimintatapojen toteuttamista valvotaan. GTK edellyttää, että myös sen alihankkijat tuntevat GTK:n ympäristöpolitiikan ja ympäristötavoitteet, sekä kannustaa näitä noudattamaan GTK:lle palveluja tuottaessaan samoja periaatteita.

GTK:n ympäristöpäämäärät ovat:

  • Koko henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen ja ylläpitäminen tavoitteena ympäristönäkökohtien kytkeminen osaksi toiminnallista ja taloudellista suunnittelua
  • Ostopalvelujen suuntaaminen toimittajille, jotka sitoutuvat noudattamaan GTK:n ympäristönpolitiikan edellyttämiä toimintatapoja
  • Suomalaisen teollisuuden, erityisesti kaivannaisteollisuuden ympäristötietoisuuden edistäminen
  • Omasta toiminnasta aiheutuvien ympäristökuormitusten tarkoituksenmukainen ja jatkuva vähentäminen mm. seuraavin keinoin:
    • Maastotoiminnasta aiheutuvien haittojen minimointi 
    • Materiaalin käytön ja kierrätyksen tehostaminen 
 
 

Auringon laskiessa usva nousee suolta.

Tahinsuo, Pieksämäki
Kuva: Jari Väätäinen, GTK