Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Laatujärjestelmän asiakirjat

GTK:n laatukäsikirja

GTK:n laatukäsikirja on laatujärjestelmän päädokumentti, joka määrittelee laadunhallinnan keskeiset elementit laitoksen kaikkia yksiköitä velvoittavalla tavalla. Laatukäsikirjassa on kuvattuna GTK:n laatujärjestelmän rakenne ja alemman tason dokumenttien asema järjestelmässä sekä laatujärjestelmään liittyvät menettelyt. Ylimmän johdon muotoilema laatu- ja ympäristöpolitiikka muodostavat laadunhallinnan lähtökohdan GTK:ssa.

Toimintakäsikirjat (Standard Operating Procedures)

Toimintakäsikirjoissa kuvataan toimintaprosessit ja niiden hallinta em. standardeissa ja GTK:n laatukäsikirjassa määritellyllä tavalla. Toimintakäsikirjat kattavat GTK:n runkoprosessit ja keskeisimmät tukiprosessit.

Runkoprosessilla tarkoitetaan toimintaprosessia, jonka tuloksena syntyy GTK:n toiminta-ajatuksen kannalta keskeisiä tuotteita tai tutkimustuloksia. Tukiprosessit toteutetaan joko sisäisestä tilauksesta runkoprosesseille tai ulkoisen asiakkaan tilaukseen perustuen.

Toimintakäsikirjoissa määriteltyjen tavoitteiden tulee olla sopusoinnussa GTK:n laatupolitiikan kanssa. Toimintakäsikirjat muodostavat yhdessä tämän laatukäsikirjan kanssa kunkin toimintaprosessin laadunhallinnan kattavan kuvauksen.

Liiteaineisto

Laatukäsikirjassa ja toimintakäsikirjoissa mainitut lomakkeet, ohjeet, mallit ja muut liitteet muodostavat laatujärjestelmän liiteaineiston.

Viiteaineisto

Laatujärjestelmän keskeisimmät viiteaineistot on ryhmitelty seuraavasti: 

  • GTK:n toimintaan välittömästi liittyvät lait, asetukset ja säädökset
  • Pysyväismääräykset ja -ohjeet
  • GTK:n käsikirjat
  • Muu viiteaineisto 
     

GTK:n käsikirjat

GTK:n käsikirjat sisältävät yleisiä GTK:ssa toteutettavaan toimintaan liittyviä menettelytapoja ja ohjeita. Käsikirjojen ylläpidon ja kehittämisen menettelytavat on kuvattu ko. käsikirjoissa.

Laatuasiakirjojen julkisuus ja käyttö

GTK:n laatukäsikirja ja toimintakäsikirjat ovat julkisia asiakirjoja. GTK:n liiketoiminnan kannalta merkitykselliset osat (esim. menetelmäkuvaukset) voidaan kuitenkin ko. toimintakäsikirjan hyväksyneen johtajan päätöksellä laatuvastaavan ja laatupäällikön esityksestä määritellä sisäisiksi asiakirjoiksi. Laatu- ja toimintakäsikirjat on ensisijaisesti laadittu ja tarkoitettu GTK:n sisäiseen käyttöön. Toisaalta käsikirjoilla pyritään myös kuvaamaan sidosryhmille ja asiakkaille toimintatavat, joiden noudattamiseen GTK on sitoutunut.