Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Lähetä kivinäyte

Kiviharrastaja ei tarvitse kalliita etsintävälineitä. Perusvarustukseen kuuluvat kivivasara kivien lohkomiseen ja suojalasit silmien suojelemiseen kivensiruilta. Lasittamaton posliini, esim. tavallinen sähkösulake sopii mineraalien viirun värin tutkimiseen. Teräspiikki tai rautanaula käyvät mineraalien kovuuden toteamiseen. Magneettirauta tai kompassi soveltuvat mineraalin magneettisuuden toteamiseen. Metsässä liikuttaessa kompassi tai gps-laite sekä kartta on hyvä pitää mukana. Niiden avulla lohkareiden löytöpaikat on helppo taltioida ja merkitä maastoon.

Etsintäretki kannattaa suunnitella hyvin etukäteen. Etsintäalueelta on hyödyllistä hankkia peruskartan lisäksi myös geologisia karttoja. Otollisia etsintäkohteita ovat mm. uudet hakkuu-, ojitus- tai tiealueet ja leikkaukset, missä maanpintaa on jo valmiiksi rikottu, ja kiviä sekä kalliota kaivettu esille. Reitin suunnittelussa kannattaa huomioida myös hyvät tavat ja välttää pihapiirien lähialueita. Vähäinen näytteen otto tutkimustarkoituksiin on luvallista. Hyvä tapa on ilmoittaa maanomistajalle suunnitelmistaan ja tarpeen vaatiessa kysyä lupaa näytteiden ottamiseen.

GTK palkitsee vuosittain parhaiden kansannäytteiden lähettäjät rahapalkinnoin. Lisäksi järjestetään alueellisia malminetsintäkilpailuja, joissa on omat kilpailukohtaiset säännöt ja palkinnot. Kilpailuihin voi osallistua lähettämällä malmi-, rakennuskivi-, teollisuusmineraali- tai korukivinäytteitä. Lähettäjällä on aina mahdollisuus voittaa!!!

Näytteitä lähettäessäsi toimi seuraavalla tavalla:

1. Ota mielenkiintoisesta kivestä tai kalliosta edustava näyte. Nyrkinkokoinen kappale riittää. 
2. Merkitse näytteen löytöpaikka kartalle. Merkitse löytöpaikka myös maastoon esim. kepillä tai nauhalla, jolloin sen löytää vaikeuksitta mahdollisten jatkotutkimuksien yhteydessä. 
3. Pakkaa löytämäsi näyte tai näytteet tukevaan alle kaksi kiloa painavaan pakettiin. Jos pakkaat pakettiin useampia näytteitä, numeroi ne niin, että näytteet ja niiden löytöpaikat eivät sekaannu keskenään. Jos lähetät vuoden aikana useita näytteitä, käytä juoksevaa numerointia. Liitä pakettiin saatelappu, josta ilmenee lähettäjän nimi, osoite ja mahdollinen puhelinnumero sekä näytteen/näytteiden tarkka löytöpaikka. Mainitse myös, onko näyte löydetty kalliosta vai irtokivestä. 
4. Lähetä paketti Geologian tutkimuskeskuksen kansannäytetoimistoon Kuopioon. Posti kuljettaa alle 2 kg:n näytelähetykset maksutta.

 
Huomioi myös alla oleva teksti nimi- ja osoitetietojesi käyttämisestä

Suostun siihen, että antamiani henkilötietoja käytetään GTK:n kansannäytetoiminnassa ja tästä johtuvaan yhteydenpitoon kanssani. Suostumus on peruutettavissa koska tahansa olemalla yhteydessä GTK:een. Lisätietoja kansanäytetoiminnan tietosuojasta löytyy GTK:n verkkosivujen alareunasta kohdasta Tietosuoja.
  

 
 

Lähetä kivinäyte

 

Lähetä näytteesi osoitteeseen

Geologian tutkimuskeskus
Kansannäytetoimisto
Tunnus 5003687
00003 Vastauslähetys

Yhteydenotot:
Sähköposti:
kansannaytetoimisto_gtk.fi
Puh.: 029 503 3527
Fax: 029 503 3901

 

Aihepiiristä muualla

geologia.fi

OneGeology