Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot
Mineraalien hyödyntäminen Energiatutkimus Yhdyskuntarakentaminen Kansainvälinen GTK
 

Muuta mielenkiintoista

arrow Uraani - ydinvoiman energiametalli

 

Tutkimuksesta uutta osaamista

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Energiatutkimus 

Tavoitteenamme on edistää ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden mukaisesti tuontia korvaavien ja vähäpäästöisten energiamuotojen hyödyntämistä sekä ilmastomuutokseen sopeutumista. Energiasektorilla tutkimusten painopisteinä ovat geoenergian käyttösovellukset ns. suurkohteissa, ydinvoimalaitosten ja käytetyn polttoaineen turvallinen sijoittaminen sekä turvevarat ja niiden käytettävyys. Merenpohjan geologian tutkimuksella tuotetaan luotettavaa tietoa pitkäaikaisista ilmasto- ja ympäristömuutoksista tulevan ilmastokehityksen mallinnukseen ja sopeutumistoimien suunnitteluun.

Ydinvoima ja ydinjätteet

Ydinenergian käytössä syntyy väistämättä radioaktiivisia jätteitä. Ydinjätehuollon tehtävänä on käsitellä näitä jätteitä siten, ettei niistä ole kohtuutonta haittaa nyt tai tulevaisuudessa. GTK tuottaa loppusijoitusyhtiöille ja viranomaisille niiden tarvitsemaa geologista, geokemiallista ja geofysikaalista tutkimustietoa loppusijoituksen toteutuksen ja sen turvallisuuden arvioinnin tarpeisiin.

Uraani on reaktoreissa käytettävän ydinpolttoaineen raaka-aine. Nykyiset sähköntuotannossa olevat ydinvoimalat ja rakenteilla oleva ydinvoimakapasiteetti muodostavat melko vakaan uraanin kysynnän. Rajallisten uraanivarojen takia uraaninetsintää harjoitetaan myös Suomessa. GTK tuottaa uraanin geologiaan liittyviä asiantuntijapalveluita.

Asiantuntijapalvelut

arrow Ydinjätteiden sijoituspaikkatutkimukset

 
 

 
 

Ydinvoima ja ydinjätteet

Aihepiiristä muualla

arrow TUKES: kaivosturvallisuus
arrow STUK: Ydinturvallisuus, voimalaitokset, jätteet