Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot
Mineraalien hyödyntäminen Energiatutkimus Yhdyskuntarakentaminen Kansainvälinen GTK
 
 

Tutkimuksesta uutta osaamista

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Energiatutkimus 

Tavoitteenamme on edistää ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden mukaisesti tuontia korvaavien ja vähäpäästöisten energiamuotojen hyödyntämistä sekä ilmastomuutokseen sopeutumista. Energiasektorilla tutkimusten painopisteinä ovat geoenergian käyttösovellukset ns. suurkohteissa, ydinvoimalaitosten ja käytetyn polttoaineen turvallinen sijoittaminen sekä turvevarat ja niiden käytettävyys. Merenpohjan geologian tutkimuksella tuotetaan luotettavaa tietoa pitkäaikaisista ilmasto- ja ympäristömuutoksista tulevan ilmastokehityksen mallinnukseen ja sopeutumistoimien suunnitteluun.

Turve

Turve on suokasvien jäänteistä epätäydellisen hajoamisen seurauksena kosteissa ja hapettomissa olosuhteissa muodostunut eloperäinen maalaji, joka on kerrostunut muodostumispaikalleen.

Suomessa on runsaasti turvemaita (noin 9,3 miljoonaa hehtaaria) ja niiden yleisimmät maankäyttömuodot ovat metsä- ja maatalous ( n. 5 milj. ha) , soiden suojelu ( n. 1,13 milj. ha) ja turvetuotanto (n. 0,08 milj. ha). Näiden käyttömuotojen lisäksi noin kolmasosa (n. 3 milj. ha) Suomen soista on edelleen luonnontilassa.

Turvetta käytetään nykyään pääasiassa energian lähteenä ja kasvu- ja ympäristöturpeena. Turve kattaa energiahuollosta noin 7 % ja kaukolämmöstä noin 20 %. Energiahuollossa turpeella korvataan tuontienergiaa, johon Suomen energiahuollosta perustuu noin 70 %.

GTK kartoittaa ja inventoi Suomen turvevaroja erilaiset käyttömuodot huomioiden ja tuottaa monipuolista tietoa mm. maankäytön suunnittelun tueksi ja elinkeinoelämän tarpeisiin. GTK tuottaa tutkimustietoa hiilen kierrosta ja turpeen kertymästä.

Asiantuntijapalvelut

arrow Turve

Tietopalvelut

arrow Turvetutkimusraportit
arrow Turvevarojen tilinpito

 
 

 
 

Turve