Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Malmipotentiaali

GTK:lla on pitkä kokemus ja menestyksekäs historia malmitutkimuksen kaikilta sektoreilta Suomessa. GTK:n jatkuvasti päivittämä digitaalinen aineisto antaa vankan pohjan malmipotentiaalin kartoitukselle.

Tarjoamme seuraavat palvelut

Malmipotentiaalin arviointi

 • Alueelliseen malmipotentiaalin arviointiin
  • malmiennustekartat
  • geofysikaalisen matalalentoaineiston kartat ja tulkinnat
  • kallioperä- ja maaperägeokemiallisen aineiston kartat ja tulkinnat
  • malmigeologiset mallinnukset
  • tutkimusten suunnittelu
 • Kohteellisessa malmipotentiaalin arvioinnissa
  • geofysikaaliset erikoismittaukset ja tulkinnat
  • geokemialliset tutkimukset ja tulkinnat
  • malmigeologiset mallinnukset
  • mineralogiset tutkimukset
  • tutkimusten suunnittelu

Malmiesiintymien mallinnus ja mineraalivarantoarviot

 • tutkimusaineiston numeeristaminen
 • 3D-mallinnus (solidit, pinnat, blokkimallinnus)
 • standardien mukaiset mineraalivarantoarviot
 • ohjelmistot mm. Gemcom Surpac, Gemcom GEMS ja ArcGIS
 • qualified-person -tasoinen tutkimus ja raportointi

Geofysiikan palvelut

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Ullava
Ullavan Läntän litiumpegmatiittiesiintymää 3D-mallinnettiin ja sen varantoja arvioitiin useassa vaiheessa Nordic Mining/Keliberin tilauksesta. Kuvassa esiintymän litiumblokkimalli ja avolouhosoptimoinnit 50 m:n ja 200 m:n syvyyksille.

 
 

Lisää aiheesta

arrow Mineral Deposits and Exploration (Suomen malmi- ja teollisuusmineraaliesiintymät karttapalvelussa)

 

Julkaisuja

arrow Development of the Paleoproterozoic Svecofennian orogeny: new constraints from the southeastern boundary of the Central Finland Granitoid Complex

arrow Quantitative assessment of undiscovered resources in lithium–caesium–tantalum pegmatite-hosted deposits in Finland

arrow Komatiite-hosted Ni-Cu-PGE deposits in Finland: Their characterization, PGE content, and petrogenesis

arrow Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies: Brownfield Exploration Project 2013–2016

arrow Lithogeochemical Maps (Atlas) of Finland

arrow Kanta-Hämeen potentiaalisten kaivosten aluetaloudelliset vaikutukset

arrow UAV-MEMO-projekti, osa II: Kevyiden miehittämättömien ilma-alusten käytön sääntely malminetsintä- ja kaivostoiminnassa. Summary: UAV-MEMO Project, pt. II. Regulation of Light Unmanned Aerial Vehicles in Mineral Exploration and Mining Operations

arrow Yritysten yhteiskuntavastuu malminetsinnässä – Viestinnän ja sidosryhmätoiminnan merkitys sosiaalisen toimiluvan ansaitsemisessa ja ylläpidossa. Summary: Corporate social responsibility in mineral exploration - The importance of communication and stakeholder engagement in earning and maintaining the social license to operate.

arrow UAV-MEMO-projekti, osa I. Miehittämättömät ilma-alukset malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa. Summary: UAV-MEMO Project, pt. I. Unmanned Aerial Vehicles in Mineral Exploration and Mining Operations

arrow Corporate social responsibility in mineral exploration: The importance of communication and stakeholder engagement in earning and maintaining the social license to operate

arrow Development of the Paleoproterozoic Svecofennian orogeny: new constraints from the southeastern boundary of the Central Finland Granitoid Complex

arrow Quantitative assessment of undiscovered resources in lithium–caesium–tantalum pegmatite-hosted deposits in Finland

arrow Sm–Nd and U–Pb isotope geochemistry of the Palaeoproterozoic mafic magmatism in eastern and northern Finland

arrow  Bedrock of Finland at the scale 1:1 000 000 - Major stratigraphic units, metamorphism and tectonic evolution

arrow  Structural interpretation of the Peräpohja and Kuusamo belts and Central Lapland, and a tectonic model for northern Finland