Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Maaperän ympäristöselvitykset

Teemme ympäristötutkimuksia kaavoituksen, rakentamisen, maankäytön, ympäristövaikutusten arvioinnin ja päätöksenteon tueksi. Laajat aineistomme sekä geologian ja geokemian osaamisemme ovat avaintekijöitä maaperän, pohjaveden ja pintaveden suojeluun liittyvissä hankkeissa sekä ympäristön tilaa ja muutoksia selvittävissä tutkimuksissa.

Ympäristöriskiselvitykset

Tarjoamme geologista asiantuntemusta teollisuusalueiden perustila- ja ympäristöriskiselvityksiin, kiviainestuotannon ympäristövaikutusten arviointiin sekä vesihuollon suunnittelua tukeviin ympäristöselvityksiin. Meillä on kokemusta geologisten riskien arvioinnista kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun tarpeisiin. Ympäristögeokemiallinen osaamisemme palvelee sekä kaivos- että teollisuusympäristöjä. Tuotamme ympäristövaikutusten arviointia varten haitta-aineiden kulkeutumismalleja ja riskinarviointeja.

Happamien sulfaattimaiden selvitykset

Happamat sulfaattimaat ovat rikkipitoisia sedimenttejä, jotka maankäytön ja kuivatuksen seurauksena happamoittavat maaperää sekä heikentävät vesistöjen kemiallista ja ekologista tilaa. Niiden heikot geotekniset ominaisuudet saattavat, myös aiheuttaa lisätöitä ja -kustannuksia kaikessa rakentamisessa.

Happamien sulfaattimaiden valtakunnallinen yleismittakaavainen kartoitus on käynnissä. Sulfaattimaa-alueilla, joille kohdistuu mm. kuivatus- ja ojitushankkeita, turvetuotantoa, ruoppauksia tai erilaisia rakentamishankkeita, tarvitaan yksityiskohtaisempia kartoituksia. Happamien sulfaattimaiden kohteelliset selvitykset koostuvat maastokartoituksesta ja näyte-analyyseistä sekä raportoinnista. Joskus riittää pelkkä esiselvitys sulfaattimaiden esiintymisestä hyödyntäen olemassa olevia aineistoja.

Taustapitoisuustutkimukset

Taustapitoisuustutkimukset tuottavat tietoa alueen geologiasta ja diffuusista ilmalaskeumasta peräsin olevien haitallisten aineiden taustapitoisuuksista maaperässä. Taustapitoisuustietoa käytetään maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa, ympäristövaikutusten arvioinnissa sekä teollisuuden ja mineraalipotentiaalisten alueiden maaperän perustilaselvityksissä. Teemme taustapitoisuusselvityksiin tarvittavia näytteenotto- ja tutkimussuunnitelmia ja toteutamme maaperän taustapitoisuustutkimuksia näytteenotosta tulosten raportointiin.

Tarjoamme seuraavat palvelut

  • Ympäristöriskiselvitykset
  • Happamien sulfaattimaiden selvitykset
  • Taustapitoisuustutkimukset

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme