Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Rakennuskivet

Tuotantokelpoisen rakennuskiven eli luonnonkiven ominaisuuksia ovat tasalaatuinen väri ja rakenne sekä eheys. Luonnonkivessä ei myöskään saa olla värimuutoksia, kuten ruostetta, aiheuttavia mineraaleja. Uusien käyttökelpoisten luonnonkiviesiintymien etsinnässä hyödynnetään mm. GTK:n kallioperätutkimuksissa syntynyttä tutkimustietoa, geofysikaalisia aineistoja sekä ympäristötutkimusten aineistoja.

Tunnettujen esiintymien ja tuotannossa olevien louhimoiden kiven laatua arvioidaan rakennegeologisten, mineralogisten ja kemiallisten tutkimusten sekä mm. maatutkamittausten ja syväkairauksen avulla. GTK:n tutkimusten avulla voidaan paikantaa tuotantolaatuisia uusia esiintymiä teollisuuden käyttöön, arvioida käytössä olevien louhimoiden varantoja ja laatua sekä selvittää luonnonkivituotannon sivukivien ympäristöominaisuuksia.

Tarjoamme seuraavat palvelut

 • Uusien luonnonkiviesiintymien etsintä
 • Esiintymien laatu- ja määräinventointi
  • Esiintymän tarkka eheyden ja laadun kartoitus
  • Näytteenotto ja näytteiden analysointi
  • Maatutkamittaukset
  • Syväkairaksen suunnittelu, valvonta ja tulosten tulkinta
 • Esiintymien käyttöönottoon liittyvät palvelut
  • Lupasuunnitteluun liittyvät massalaskennat
  • Maa-ainesten ottosuunnitelman laadinta
  • Ympäristölupahakemuksen laadinta
  • Lupiin liittyvien karttojen tekeminen
 • Luonnonkivituotannon sivukivien hyödyntäminen
  • sivukiven pysyvyyden määrittämiseen tarvittavat tutkimukset
  • sivukiven mineralogisten ja teknisten ominaisuuksien määrittäminen käyttömahdollisuuksia arvioitaessa

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme