Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Merenpohja

Merigeologisten tutkimuksien nykyaikaisilla tutkimusvälineillä, luotausaineistojen moderneilla käsittely- ja tulkintaohjelmistoilla sekä GIS-ohjelmistoilla saadaan tarkkaa ja selkeästi esitettävää tietoa pohjan laadusta ja vesisyvyydestä sekä mahdollisista rakentamiseen vaikuttavista muista ominaisuuksista (esim. virtaukset, hylyt, aikaisemmat rakenteet jne.). Vesialueen pohjaolosuhteiden tietämyksen perusteella voidaan ohjata rakentamistoimenpiteet mahdollisimman soveliaaseen paikkaan ja valita oikea menetelmä rakentamisen toteuttamiseksi.

Sijoituspaikkatutkimuksissa pystymme tuottamaan tarkan ja selkeästi esitettävä tiedon pohjan laadusta, vesi- ja kovan pohjan/kallion syvyydestä sekä mahdollisista rakentamiseen vaikuttavista muista ominaisuuksista. Akustis-seismisillä menetelmillä voidaan mm. arvioida vedenalaisten maa-ainesesiintymien laajuutta ja paksuutta. Luotaustutkimusten perusteella tuotetaan karttoja ja geologisia poikkileikkauksia halutussa mittakaavassa.

Ympäristötutkimuksissa GTK seuraa ja tutkii maankamaran (ml. merenpohjan) nykytilaa ja ihmisen siihen aiheuttamia muutoksia. Teemme järjestelmällistä merenpohjan raskasmetallikartoitusta saadaksemme tietoa merenpohjan tilasta sekä haitallisten aineiden levinneisyydestä vesialueillamme. Suomenlahden ulkomerialueet on kartoitettu 1990-luvulla ja rannikkoalueiden kartoitus on päättynyt 2000-luvulla. Työtä jatketaan muilla rannikko- ja meralueilla Saaristomerellä, Selkämerellä ja Perämerellä.

Tarjoamme seuraavat palvelut

  • Haitallisten aineiden selvitykset
  • Merenpohjan maa-ainesselvitykset
  • Merenpohjan rakentamiseen liittyvät selvitykset
  • Sijoituspaikkatutkimukset

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

 

Reittitutkimus välillä Naantali-Ahvenanmaa

GTK teki vuonna 2008 Naantalin ja Ahvenanmaan välille suunnitellun voimavirtakaapelin reittitutkimuksen. Tutkitun reitin pituus oli 157 kilometriä ja leveys 300 metriä. Tutkimusten yhteydessä luodattiin yhteensä 540 linjakilometriä. Luotaustyö tehtiin t/a Geomarilla, jonka vakiovarustukseen kuuluu kaiku-, reflektio-, viistokaiku- ja monikeilaluotain. Niiden avulla saatiin selville tarkka vesisyvyys ja pohjan laatu. Tutkittuun korridooriin suunniteltiin kaksi erillistä kaapelireittiä.

Tilaajalle toimitettiin raportti, joka sisälsi reittien käännöspisteet ja välimatkat taulukkoina, sekä kaapelin pituuden pohjaa pitkin. Lisäksi toimitettiin tarkat vesisyvyys- ja maalajikartat sekä geologiset poikkileikkaukset koko reitin matkalta. 

 arrow Ks. kartta