Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Turve

GTK:n turvevarojen kartoitus- ja inventointityö tuottaa vuositasolla turvevaratietoa noin 30 000 hehtaarin alueelta. Tuotantokelpoisia turvevaroja raportoidaan vuosittain noin 100 miljoonaa suo-kuutiometriä. Kartoitus- ja inventointityöt luovat pohjan laajalle tietoaineistolle, jonka avulla mittavaa kansallista energiareserviä voidaan hyödyntää kestävällä ja kustannustehokkaalla tavalla. Tällä hetkellä aineistomme käsittää noin 16 000 eri suota ja yli miljoona tutkimuspistettä.

Suon turvekerrostuman laajuus, paksuus, maatuneisuus ja turvelaji, sekä turpeen fysikaaliset ominaisuudet (mm. tuhkapitoisuus, kuiva-aine määrä, lämpöarvo) ja rikkipitoisuus ovat määrääviä tekijöitä arvioitaessa suon turvevarannon soveltuvuutta energiaturvetuotantoon. Kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon soveltuvuutta arvioitaessa huomioidaan tämän lisäksi rahkasammaltyyppi.

GTK:lla on laaja kokemus sekä tuotannossa olevien alueiden turvevara-arvioinnista että turvetuotannon luvituksiin liittyvien geologisten selvitysten toteuttamisessa. Aluetoimistojemme käytössä kautta maan on nykyaikainen maatutkakalusto, tarkkuus-GPS -laitteistot ja mahdollisuus maaperäkairausten suorittamiseen. Tulosten käsittely ja havainnollistaminen tapahtuu modernissa paikkatietoympäristössä.

Tarjoamme seuraavat palvelut

Turvetutkimukset

 • Turpeen määrä ja alueellinen jakautuma
 • Turpeen koostumus ja laatu
 • Suotyypit ja pohjamaalajit
 • Energiasisältöarviot
 • Kasvu- ja ympäristöturpeen laatuarviot
 • Korkeustasoaineistot
 • Luonnontilaisuusselvitykse
 • Lunastus- ja myyntikohteiden turvearvoselvitykset

Tuotantoaluetutkimukset ja tuotannon ympäristövaikutuksiin liittyvät tutkimukset

 • Tuotannossa olevien alueiden turvemääräselvitykset
 • Tuotannon valmisteluun liittyvät selvitykset
 • Tuotantoalueiden jälkikäyttöön liittyvät selvitykset
 • Ympäristöluvitukseen liittyvät turvevara-, pohjavesi- ja vesistöselvitykset
 • Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät geologiset selvitykset
 • Järvisedimenttitutkimukset
   

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme