Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Ydinjätteiden sijoituspaikkatutkimukset

GTK on tiiviisti mukana korkea-asteisen ydinjätteen loppusijoituspaikan valintaan tähtäävissä aluevalinta- ja sijoituspaikkatutkimuksissa. Teemme monipuolisia selvityksiä, joiden perusteella arvioidaan geologisen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta ja tekijöitä, jotka on huomioitava maanalaisten tilojen suunnittelussa ja rakentamisessa. Esimerkiksi jääkauden vaikutuksia ja uraanin kulkeutumista pohjaveden mukana on tutkittu intensiivisesti.

Vakaan kallioperän ja ennustettavien pohjavesiolosuhteiden lisäksi loppusijoituksen turvallisuus nojautuu ihmisen rakentamiin teknisiin vapautumisesteisiin (loppusijoituskapseli, bentoniittisavi). GTK on ollut geotieteiden asiantuntijana hankkeissa, joissa tarkastellaan vapautumisesteiden ominaisuuksia ja käyttäytymistä kallioperäolosuhteissa. Kaikessa tutkimustyössä käytetään hyväksi GTK:n laajoja tietovarantoja, koko henkilöstön osaamista sekä monipuolista geofysikaalista, mineralogista ja geokemiallista laitekantaa.

Tarjoamme seuraavat palvelut

 • Aluevalinta- ja sijoituspaikka tutkimukset
 • Loppusijoituksen turvallisuudengeologiset tutkimukset
  • Kallion stabiilisuus
  • Syvien kalliopohjavesien ominaisuudet (esim. suolaisuus, kaasut, mikrobit)
  • Mineralogiset tutkimukset (esim. bentoniitti, rakotäytteet)
  • Turvallisuuteen liittyvät skenaariotutkimukset (esim. jääkausien vaikutukset)
  • Luonnonanalogiat

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme