Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Geoenergia

GTK selvittää geoenergian käytön mahdollisuudet paikkakohtaisilla tutkimuksilla. Monipuolisilla, osin itse kehitetyillä mittausmenetelmillä saadut tulokset yhdistetään GTK:n laajoihin geoaineistoihin, ja tietoja käytetään hyödyksi geoenergiajärjestelmän mitoituksessa ja mallinnuksessa.

GTK:n geoenergiatutkimuksen sisältö räätälöidään aina tapauskohtaisesti ja se voi koostua esim. seuraavista osista:

  • Tutkimusalueen geologinen kartoitus ja olemassa olevien geologisten aineistojen tarkastelu
  • Terminen vastetesti eli TRT-mittaus 2–5 tutkimuskaivossa maankamaran ja kaivojen ominaisuuksien selvittämiseksi
  • Erityyppiset lämpötilamittaukset
  • Muita paikallisia geofysikaalisia mittauksia ja geologisia tutkimuksia
  • Energiakaivokentän mitoitus ja mallinnus GTK:n metodilla, mm. TRT-mittausten, kohteen energiantarpeen ja käytössä olevan pinta-alan mukaan
  • Geoenergiajärjestelmän toiminnan jatkoseuranta käyttöönoton jälkeen

Oikein mitoitettu geoenergiajärjestelmä on tehokas ja kestävä. Kun maankamaran lämpötila pysyy järkevällä tasolla vuodesta toiseen, myös lämpöpumpun lämpökerroin säilyy hyvänä.

Tarjoamme seuraavat palvelut

  • Geoenergiapotentiaalin arviointi
  • Valitun alueen geologinen ja geofysikaalinen kenttätutkimus
  • Kapasiteetin mitoitus ja tuontantokentän mallintaminen

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme