Geologian tutkimuskeskus

Hajautettu kaivosvesien puhdistusjärjestelmä

Smart Metal Recovery and Water Purification System (SEEWAY) -rinnakkaishanke.

Uudet kemikaali- ja materiaali-innovaatiot mahdollistavat veden täsmäpuhdistuksen. Hajautetulla toimintatavalla vedenpuhdistus viedään paikan päälle. Vesi on keskeinen osa kaivosprosesseja ja sen laadulla on vaikutuksia mm. rikastuksen saantoon. Samalla viranomaiset ja yhteiskunta vaativat kaivoksilta tietoa ja toimenpiteitä vedenpuhdistuksensa kehittämisestä yhä paremmalle tasolle. Projektin tarkoituksena on pilotoida kaivoksissa hajautettua vedenpuhdistamojärjestelmää, joka kykenee poistamaan alhaisia metallipitoisuuksia suurista vesimääristä ja toimimaan tehokkaasti mahdollisissa poikkeamatilanteissa. 

Koordinaattori: GTK

Yhteyshenkilö: Janne Kankkunen, GTK

Takaisin

 

Sivun URL: http://uusi.gtk.fi/tutkimus/osaamisalueet/greenmining/seeway.html

Sivu luotu: 24.02.2020