Geologian tutkimuskeskus

Kestävä kaivannaisteollisuus

Ehdotettu SAM- hanke (Kestävä kaivannaisteollisuus, Sustainable Acceptable Mining) tuottaa kaivannaissektorille uusia kestävän kehityksen arviointiin tarkoitettuja työkaluja, erityisesti ympäristö- ja sosiaalisten kysymysten hallintaan ja viestintään. SAM on yhteistyöhanke jossa ovat mukana VTT Teknologian tutkimuskeskus (koordinaattori), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Geologian Tutkimuskeskus (GTK) ja Helsingin yliopiston Ympäristöekonomian laitos sekä useita yrityksiä.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kaivostoiminnan hyväksyttävyyttä ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa erityisesti Suomessa ja pohjoisilla alueilla. SAM on kansainvälinen verkottumisprojekti jossa edistetään tiedon siirtoa Etelä-Amerikkaan, Kanadaan ja Australiaan. SAM koostuu neljästä työpaketista (Tulevaisuuden kaivostoiminta, Kestävän liiketoimintakonseptit, Vedenkäytön tehokkuus ja riskien arviointi, Sosiaalinen hyväksyttävyys) sekä työpaketista joka keskittyy tulosten synteesiin ja tehokkaaseen tiedonsiirtoon. Hankkeen hyöty yleisellä tasolla on muodostaa kokonaiskuva kaivannaisteollisuuden kestävyydestä alueellisesta näkökulmasta ottaen huomioon sekä taloudelliset, sosiaaliset että ympäristötekijät. Tapaustutkimukset antavat tietoa kestävästä teknologiasta erilaisissa arvoketjuissa sekä siitä, mitkä arvoketjun toimijat ovat keskeisessä roolissa kestävyyden kannalta.

Koordinaattori:   VTT

Yhteyshenkilö:  Mari Kivinen, GTK

Takaisin

 

Sivun URL: http://uusi.gtk.fi/tutkimus/osaamisalueet/greenmining/sam.html

Sivu luotu: 24.02.2020