Geologian tutkimuskeskus

Harvinaisten maametallien talteenottoprosessien arviointi

Suomessa sijaitsevat Euroopan suurimmat hyödyntämiskelpoiset apatiittiesiintymät. Fosfaatti- ja karbonatiittimineraalit sisältävät usein merkittävästi arvokkaita harvinaisia maametalleja (REE). Siilinjärven apatiiittikaivos on aktiivisessa käytössä ja myös muita lupaavia mineraaliesiintymiä tunnetaan. Fosfaatin hyödyntämisestä syntyy Siilinjärvellä vuosittain n.1,5 Mt dihydraattikipisiä joka pääosin läjitetään jätteenä tehdaspaikkakunnalle. Tällöin raaka-aineessa olevista REE-yhdisteistä pääosa (60-80 %) päätyy jätekipsiin. Ehdotetussa tutkimuksessa selvitetään em. arvoaineiden talteenoton kannattavuus em. mineraaleista ja fosfaattituotannon sivuvirroista. Tutkimuksessa hyödynnetään maassamme aiemmin kaupallisessa käytössä olleen, fosforilannoitteiden valmistuksen yhteydessä Oulussa toimineen REE-talteenottoprosessin kokemusta sekä kansainvälisiä yhteyksiä harvinaisten maametallien tutkimukseen Kanadassa, Japanissa ja Kiinassa. 

Koordinaattori:   VTT

Yhteyshenkilö:  Jason Yang, GTK

Takaisin

 

Sivun URL: http://uusi.gtk.fi/tutkimus/osaamisalueet/greenmining/repro.html

Sivu luotu: 24.02.2020