Geologian tutkimuskeskus

Prosessimitoitus sulfidiköyhille platinaryhmän malmeille

Projekti on jatkoa Tekesin aiemmin rahoittamalle Platinaryhmän mineraalien kestävä hyödyntäminen (Bepge) -hankkeelle.

Bepgessä kehitettiin prosessointimenetelmät kahdelle suomalaiselle sulfidiköyhälle platinaryhmän mineraaleja sisältävälle malmille laboratorio- ja minipilotmittakaavassa. Saadut tulokset olivat erittäin lupaavia, mistä johtuen nähtiin selkeä tarve jatkaa tutkimuksia suuremmassa mittakaavassa koetehtaassa. Haettavassa hankkeessa skaalataan ja optimoidaan Bepgen aikana kehitettyjä prosesseja, lopullisena tavoittena aikaan saada ekotehokas, kaupallistettavissa oleva prosessimenetelmä alhaisen sulfidipitoisuuden platinamalmeille. Pääasialliset hyödyntäjät ovat kaivosyritykset ja laitevalmistajat.

Koordinaattori: GTK

Yhteyshenkilö: Tomi Maksimainen, GTK

Takaisin

 

Sivun URL: http://uusi.gtk.fi/tutkimus/osaamisalueet/greenmining/prosu.html

Sivu luotu: 24.02.2020