Geologian tutkimuskeskus

Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille

Suomi on erittäin potentiaalinen alue uusien malmilöydösten suhteen. Tästä on osoituksena lukuisat kaivos- ja malminetsintäprojektit erityisesti Pohjois-Suomessa. Malminetsinnän tämän hetkisestä aktiivisuudesta huolimatta on suuria alueita, joissa ei ole suoritettu perusteellista malminetsintää. Luonnonolosuhteet aiheuttavat haasteita paksujen maapeitteiden, soiden ja rapautuneen kallioperän muodossa. Arktiset alueet ovat tyypillisesti luonnoltaan haavoittuvia ja suuret alueet Pohjois-Suomessa kuuluvat Natura 2000 suojeluohjelmaan. Malminetsintä tällaisilla alueilla onkin erittäin vaativaa ja kallista, johon pyritään tämän projektin avulla saamaan kustannustehokkaita ratkaisuja. 

Koordinaattori: GTK

Yhteyshenkilö: Pertti Sarala, GTK

Takaisin

 

Sivun URL: http://uusi.gtk.fi/tutkimus/osaamisalueet/greenmining/novtecex.html

Sivu luotu: 24.02.2020