Geologian tutkimuskeskus

Solutions for Control of Nitrogen Discharges at Mines and Quarries

Suomen kaivos- ja kiviainesteollisuus on voimakkaasti kasvava teollisuudenala. Mineraalisten resurssien lisääntyvä hyödyntäminen merkitsee myös kasvavaa painetta ympäristön seurantaan. Yleisimmin käytetystä räjähdysainetyypistä, ANFO:sta, vapautuu huomattavia määriä typpiyhdisteita. Lisäksi syanidien käyttö kaivostoiminnassa voi tuottaa merkittäviä typpipäästöjä.

MINIMAN-hankkeessa kartutetaan tietoa typpiyhdisteistä sekä niiden käyttäytymisestä kaivos- ja louhosympäristöissä sekä kehitetään käsittely- ja monitorointiteknologioita, joiden avulla suomalainen kaivosteollisuus voi käyttää räjähdysaineita kestävästi. MINIMAN-hanke tähtää kokonaisvaltaiseen typpipäästöjen hallintaan kaivos- ja louhintatoiminnassa. Lisääntynyt osaaminen ja typpipäästöjen hallintakeinot parantavat kaivosyhtiöiden toimintaedellytyksiä. Teknologia- ja palveluntuottajat voivat hyödyntää projektin tuloksia kehittäessään uusia vedenkäsittelyyn ja typen hallintaan liittyviä liiketoimintakonsepteja kaivosteollisuudelle. Uusien käsittelyratkaisujen käytännön suunnittelutyö tuottaa liiketoimintamahdollisuuksia konsultti- ja insinööritoimistoille. Lisääntynyt tieto räjähdysaineista peräisin olevien typpiyhdisteiden käyttäytymisestä avaa uusia mahdollisuuksia kehittää räjäytyskäytäntöjä sekä uusia räjähdysaineita. Kaupallisesti lupaavimpien tutkimustuloksien perusteella valmistellaan jatkohanke. 

Koordinaattori:   VTT

Yhteyshenkilö:  Raisa Neitola, GTK

Takaisin

 

Sivun URL: http://uusi.gtk.fi/tutkimus/osaamisalueet/greenmining/miniman.html

Sivu luotu: 24.02.2020