Geologian tutkimuskeskus

Kaivokset uusiutuvan energian tuottajina ja hyödyntäjinä

Tämä esiselvityshanke tuottaa yleiset suuntaviivat ja liiketoimintamallit geotermisen lämmityksen ja viilennyksen tuottamiseksi kaivoksista. Hankkeessa tarkastellaan eri tapoja tuottaa geotermistä lämmitystä ja viilennystä keräämällä tietoa ulkomailla toteutettujen hankkeiden parhaista käytännöistä. Hankkeessa tutkitaan suuren halkaisijan omaavien kaivojen termodynaamista käyttäytymistä eri putkitusjärjestelyillä mittaamalla ja simuloimalla.

Esiselvityshankkeen jatkoksi myöhemmin haettavassa hankkeessa tehdään yksityiskohtaiset hyödyntämis- ja toteutussuunnitelmat olemassa oleville suomalaisille casekohteille.

Koordinaattori: GTK

Yhteyshenkilö: Asmo Huusko, GTK

Takaisin

 

Sivun URL: http://uusi.gtk.fi/tutkimus/osaamisalueet/greenmining/mineres.html

Sivu luotu: 24.02.2020