Geologian tutkimuskeskus

Kaivosalueiden malminetsintäkonseptit ja teknologia

Developing Mine Camp Exploration Concepts and Technologies (‘Brownfield exploration’), elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus.

Hanke tähtää malminetsintäkonseptien ja teknologioiden kehittämiseen erityisesti olemassa olevilla kaivosalueilla tehtävässä mineraalivarojen etsinnässä.

Kansainvälinen yhteistyö Kanadassa, Kreikassa ja Ruotsissa toteutettavien vastaavien tutkimushankkeiden kanssa on hankkeen olennainen komponentti. Projektin toteuttavat Geologian tutkimuskeskus ja Helsingin yliopiston Seismologian Instituutti. 

Koordinaattori: GTK

Yhteyshenkilö: Soile Aatos, GTK

Takaisin

 

Sivun URL: http://uusi.gtk.fi/tutkimus/osaamisalueet/greenmining/developing.html

Sivu luotu: 24.02.2020