Geologian tutkimuskeskus

Kaivosteollisuuden kompaktit yhdistelmäprosessit

CCCP - Compact, combined and co-working pretreatments methods for mining industry - rinnakkaishanke.

CCCP–hankkeessa tutkitaan ja kehitetään uudenlaisilla valmennusmenetelmillä tehostettuja energia- ja materiaalitehokkaita malmien rikastusketjuja, jotka ottavat huomioon pohjoisten alueiden herkän luonnon ja arktisten olosuhteiden asettamat erikoisvaatimukset prosessien ympäristövaikutuksille ja toimivuudelle. Valmennusmenetelmien ja niiden yhdistelmien käytöllä pyritään lisäämään rikastusprosessissa metallien saantoa ja selektiivisyyttä sekä tehostamaan liuotusprosessia ja vähentämään veden, kemikaalien ja energian käyttöä. Tulosten odotetaan parantavan mahdollisuuksia hyödyntää myös pieniä ja köyhiä malmeja. Lähtökohtana on, että konseptin mukaisista prosessilaitteista voidaan suunnitella siirrettäviä ja uudelleen käytettäviä. 

Koordinaattori:  Oulun yliopisto

Yhteyshenkilö: Raisa Neitola, GTK

Takaisin

 

Sivun URL: http://uusi.gtk.fi/tutkimus/osaamisalueet/greenmining/cccp.html

Sivu luotu: 24.02.2020