Geologian tutkimuskeskus

Arseenin hallinta kaivosprosesseissa ja kaivannaistoiminnassa

Arseenia esiintyy pieninä määrinä lähes kaikkialla maapallolla maa- ja kallioperässä sekä pohjavedessä. Arseeni voi siten kaivannaistoiminnan ja -prosessien seurauksena vaarantaa veden laadun sekä aiheuttaa merkittävän terveysriskin ihmiselle sekä ekologisen riskin luonnolle. Näin ollen arseeni tulee hallita ja siihen mahdollisesti liittyvät ongelmat ratkaista kaivosympäristössä sekä kiviainesten tuotannossa ja rakentamisessa.

Tämän GTK:n, VTT:n ja TTY:n yhteishankkeen tavoitteena on tuottaa kaivosprosesseihin sekä kaivannaisteollisuudelle kestäviä ja taloudellisia teknologiakonsepteja ja ratkaisuja arseenin poistoon ja hallintaan kattaen koko toiminta- ja tuotantoketjun aina malmien ja kiviainesten louhinnasta lopputuotteeseen sekä tuotantojätteiden läjitykseen.

Koordinaattori: GTK

Yhteyshenkilö: Raisa Neitola, GTK

Takaisin

 

Sivun URL: http://uusi.gtk.fi/tutkimus/osaamisalueet/greenmining/arsenal.html

Sivu luotu: 24.02.2020