Geologian tutkimuskeskus

Tutkimuslaboratorio

Tutkimuslaboratorio on kansallinen tutkimusinfrastruktuuri, jolla on monipuoliset ja nykyaikaiset tutkimuslaitteistot ja kansainvälisesti korkeatasoista osaamista geologisten materiaalien analysointiin ja tutkimukseen. Se käsittää useita laboratorioyksiköitä, joista vastaavat kunkin alan asiantuntijat ja ammattihenkilöstö. Tutkimuslaboratorion menetelmäkehitys on innovatiivista, aktiivista ja lähtee asiakkaiden ja yhteistyökumppanien tarpeista. Se tuottaa analyysipalveluja ja tuo asiantuntemuksensa GTK:n hankkeisiin ja tekee tutkimusta muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Merkittävä osa toiminnasta on ulkopuolisten asiakkaiden toimeksiantoja. Asiakkaita ovat malminetsintäyhtiöt, kaivannais- ja jatkojalostusteollisuus, energiateollisuus, rakentaminen, konsulttiyritykset, vesihuolto, yliopistot ja muut tutkimuslaitokset sekä yksityishenkilöt. Tutkimuslaboratorion päätoimintalinjat ovat isotooppigeologia ja sovellettu mineralogia.

 
Suomen geotieteiden tutkimuslaboratorio (SGL) 

Laboratorion ytimen muodostavat hiljattain asennetut rakenteiden kuvauksessa nano-mittakaavan tarkkuuteen yltävä kenttäemissiopyyhkäisyelektronimikroskooppi (FE-SEM) ja alkuaineiden äärimmäisen pienten pitoisuuksien havaitsemisen suoraan näytteistä mahdollistava korkearesoluutioplasmaspektrometri (HR-sc-ICPMS) sekä jo aiemmin hankittu laserablaatiomassaspektrometri (LA-mc-ICPMS).

 Lue lisää 

 
Elektronioptiikka ja mikroanalytiikka

GTK:n mikroanalytiikalla ja elektronioptiikalla on pitkät perinteet, sillä ensimmäinen mikroanalysaattori hankittiin jo 1965. Pääosa analytiikasta on mennyt luonnonvarojen tutkimukseen ja malminetsinnän tarpeisiin.

Lue lisää 

 
Radiogeeniset isotoopit

Käsitys Suomen kallioperän ikärakenteesta ja kehityksestä perustuu suurelta osalta GTK:n isotooppigeologisiin tutkimuksiin, joita on tehty jo vuodesta 1963 lähtien.

Lue lisää 

 
Stabiilit isotoopit

Stabiilien isotooppien analytiikkaa sovelletaan erityisesti hydrogeologiaan.

 Lue lisää 

 

Röntgendiffraktiomenetelmä (XRD)

Mineraaleja ja useimpia synteettisiä, kiteisiä faaseja voidaan kätevästi ja luotettavasti tunnistaa röntgendiffraktiomenetelmällä. Samalla voidaan arvioida näytteessä olevien faasien määräsuhteita.

Lue lisää

 

3D-kuvantaminen röntgentomografialla (XCT)

2017 hankitulla röntgentomografialaitteistolla voidaan kuvata näytteiden sisäistä rakennetta kolmiulotteisesti vahingoittamatta näytettä.

Lue lisää

 
  Selektiivinen fragmentointi

GTK hankki vuoden 2007 lopulla ensimmäisenä tutkimuslaitoksena sarjavalmisteisen tutkimuslaitteen (www.selFrag.com), jolla lyhytkestoisilla korkeajännitepulsseilla voidaan fragmentoida selektiivisesti geologisia näytteitä.

Lue lisää

 

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

 

 

Sivun URL: http://uusi.gtk.fi/tutkimus/infrastruktuuri/tutkimuslaboratorio/index.html

Sivu luotu: 24.02.2020