Geologian tutkimuskeskus

Tutkimus ja innovaatiot

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on yksi johtavista geotieteiden soveltamisen huippuosaajista Euroopassa. Laajat kotimaiset ja kansainväliset kumppanuusverkostomme, korkeasti koulutettu henkilöstö ja laadukas tutkimusinfrastruktuuri luovat edellytykset korkeatasoiselle osaamisellemme. Tiivis ja aktiivinen yhteistyö yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa tuottaa asiakasratkaisuja sekä innovaatioita, joilla menestymme yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.

Olemme valinneet neljä strategista teemaa: digitalisaatio, cleantech, yhdyskunnat sekä mineraalitalous. Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi syvennämme näissä teemoissa tieteidenvälistä tutkimusta sekä nostamme osaamisen tasoa valituilla tieteellisen osaamisen kehittämisen alueella. Huippuosaamisemme alueet ovat: kestävä mineraalitalous, geoinformatiikka, geomateriaalit ja sovellettu mineralogia sekä hydrogeologia. Kehitämme aktiivisesti osaamistamme myös uusille alueille: geoenergiaan, kalliorakentamiseen ja sijoituspaikkatutkimukseen sekä yhdyskuntageologian. 

arrow Tieteellisen tutkimuksen ja osaamisen kehittämisalueet

GTK:n rooli tutkimus- ja innovaatiokentässä

 

Sivun URL: http://uusi.gtk.fi/tutkimus/index.html

Sivu luotu: 15.12.2019