Geologian tutkimuskeskus

 

Rajapintapalvelut

Rajapintapalvelu on tekninen käyttöyhteys GTK:n palvelimelle, johon voit ottaa yhteyden paikkatieto-ohjelmistolla sekä valita ja noutaa sieltä tarvittavat aineistot. Rajapinnat perustuvat WMS- ja WFS-standardiin.

GTK:n rajapintapalvelujen käyttö on maksutonta eikä edellytä kirjautumista, mutta käyttäjän on hyväksyttävä käyttöehdot, karttatasosta riippuen joko rajoitettu tai avoin jatkokäyttöoikeus.

Palveluluettelo

GTK:n uudistetut WMS- ja WFS-palvelut

Geofysiikka
Ota käyttöön
karttatasot
 
Kallioperä Ota käyttöön
karttatasot
Ota käyttöön
karttatasot
Maaperä Ota käyttöön
karttatasot
Ota käyttöön
karttatasot
Kiviainesvarannot Ota käyttöön
karttatasot
Ota käyttöön
karttatasot
Pohjatutkimukset Ota käyttöön
karttatasot

Lisenssi Peruslisenssi
Lisenssi Avoin lisenssi
   

 

GTKWMS- ja GTKWFS-palvelujen tietotuotteet


 • Lentogeofysikaalinen magneettinen anomaliakartta VAIN WMS - Avoin lisenssi
 • Happamat sulfaattimaat - Avoin lisenssi
 • Kallioperä 1:200 000 - Avoin lisenssi
 • Yleistetty kallioperä 1:1 000 000 VAIN WMS - Avoin lisenssi
 • Kallioperä 1:1 000 000 - Avoin lisenssi
 • Maaperä 1:20 000 / 1:50 000 - Avoin lisenssi
 • Maaperä 1:200 000 - Avoin lisenssi
 • Maaperä 1:1 000 000 - Avoin lisenssi
 • Suomen pintageologia 1:1 000 000 Onegeology - Europe VAIN WMS - Avoin lisenssi
 • Tutkitut turvealueet - Peruslisenssi
 • Fennoskandian kilven metallogeeniset vyöhykkeet - Peruslisenssi
 • Kallioperäkairaukset - Peruslisenssi
 • Kallioperän isotooppiaineisto - Peruslisenssi
 • Kallioperähavainnot - Peruslisenssi
 • Lohkarehavainnot - Peruslisenssi
 • Kalliogeokemia - Avoin lisenssi
 • Suuralueellinen geokemia - Peruslisenssi

Ota käyttöön  Ota käyttöön 

Lisenssi Peruslisenssi
Lisenssi Avoin lisenssi

OneGeology Europe -portaalissa olevat GTK:n tietotuotteet

 • Suomen harmonisoitu pintageologinen kartta 1:1 000 000
 • Suomen harmonisoitu kallioperäkartta 1:1 000 000
 • Suomen harmonisoitu rakennekartta 1:1 000 000

palveluun 

Paikkatietoikkunassa olevat GTK:n tietotuotteet

 • Kallioperähavainnot
 • Kallioperäkairaukset
 • Lohkarehavainnot
 • Kallioperän isotooppiaineisto
 • Suuralueellinen geokemia
 • Kalliogeokemia
 • Tutkitut turvealueet
 • Maaperä 1:20 000; 1:50 000
 • Maaperä 1:200 000
 • Kallioperä 1:200 000
 • Suomen pintageologia 1:1 000 000 OneGeology - Europe
 • Fennoskandian kilven metallogeeniset vyöhykkeet
 • Maaperä 1:1 000 000
 • Kallioperä 1:1 000 000
 • Happamat sulfaattimaat 1:250 000
 • Lentogeofysikaalinen magneettinen anomaliakartta

palveluun 

GTK:n ATOM-latauspalvelu

ATOM-syöte

 • Maaperä 1:20 000 / 1:50 000
 • Kallioperä 1:200 000
 • Maaperä 1:200 000 (maalajit)
 • Kallioperä 1:1 000 000
 • Maaperä 1:1 000 000

ATOM-syöte

  Takaisin

 

Sivun URL: http://uusi.gtk.fi/tietopalvelut/rajapintapalvelut/index.html

Sivu luotu: 18.08.2019