Geologian tutkimuskeskus

Strategia

GTK:n strategian kulmakivinä ovat kyvykkyys tuottaa aitoa lisäarvoa, korkea asiantuntemus sekä strategisesti ohjattu ja ketterä toimintamalli. GTK:n strategisen uudistamisen lähtökohtina ovat olleet elinkeinopoliittisen vaikuttavuuden ja asiakastarpeista lähtevän tavoitteenasettelun vahvistaminen. Asiakasohjautuvuuden lisääminen ja välittömien, yritystoiminnalle suotuisten vaikutusten aikaansaaminen on nostettu tavoitteena keskiöön.

Tavoitteenasettelun uudistamisen kärjiksi on määritelty neljä strategista teemaa: (1) Digitaalisuus GTK:n menestystekijäksi; (2) GTK tuottaa uusia cleantech-ratkaisuja; (3) Geologia yhdyskuntien kestävän rakentamisen tehostajana ja (4) Mineraalitalous luo kestävää kasvua. Strategisen muutoksen kokonaistavoitteena on GTK:n tuloksellisuuden jatkuva vahvistaminen.

 
Strategiset tavoitteet
  • Strategisista teemoista syntyy kasvua
  • Sisäisten toimintamallien uudistaminen
  • Perustoiminnan uudistaminen
 
 
Strategiset teemat
  • Digitaalisuus GTK:n menestystekijäksi
  • GTK tuottaa uusia cleantech-ratkaisuja
  • Geologia yhdyskuntien kestävän rakentamisen tehostajana
  • Mineraalitalous luo kestävää kasvua 
 
Muutoksen kolme elementtiä

 

Sivun URL: http://uusi.gtk.fi/gtk/lyhyesti/strategia/index.html

Sivu luotu: 18.08.2019