Geologian tutkimuskeskus

Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Keskeisimmät toiminnan arvioinnin ja kehittämisen menettelyt GTK:ssa ovat:

Toiminnan itsearvioinnit laatupalkintokriteerein

Itsearviointi sisältää sekä toimintatavan (menettelyjen ja niiden soveltamisen tarkoituksenmukaisuuden) että tulosten (tunnuslukujen ja niiden osoittamien tulosten) arvioinnin. GTK:n itsearvioinnit toimivat kehittämiskohteiden tunnistamisen kokoavana elementtinä. Itsearvioinneissa pyritään myös luomaan kuva GTK:n toiminnan vaikuttavuudesta.

Itsearviointitoiminta sisältää myös arvion sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta.
 

 

Sivun URL: http://uusi.gtk.fi/gtk/laatujarjestelma/arviointi/index.html

Sivu luotu: 24.01.2020